İş’te Başarı İçin Stratejiler

 

 

İş hayatında pek çok kişinin bir “iş stratejisi” olmakla birlikte, bunların iyi düşünülmüş ve doğruluğu sınanmış bir “başarı stratejisi”ne dayandığını söylemek güç. Sahip olunan diplomalar, sertifikalar, alanında edinilen teknik ve üst düzey bilgiler, gecesi gündüzü birbirine karışan upuzun mesai saatleri, başarı stratejisinin eksikliğinden dolayı işte başarı konusunda yeterli olmayabilir. Jim Dornan tarafından yazılan ve John C. Maxwell’in önsözüyle yayınlanan Başarı İçin Stratejiler isimli kitapta, başarıya ulaşmak için neler yapmak gerektiğine dair pek çok bilgi bulabilirsiniz. Ofix Blog’da bugünkü yazımızda, Aura Kitapları tarafından yayınlanan Başarı İçin Stratejiler kitabını okurlarımız için kısaca tanıtacağız. 

Başarı nedir?

Jim Dornan’a göre başarı, önceden belirlenen bir hedefin aşamalar halinde gerçekleşmesidir. Bu tanım, kişisel değerlendirme ve bakış açısına göre başarıyı hemen her kalıba sokmaya imkan verdiği gibi, hedeflerin ne kadar önemli olduğunu da anlatır. Nitekim, belirlenmiş bir hedef olmaksızın başarıya ulaşmak mümkün değildir. (syf: 60) Belirlediği hedefi gerçekleştiren ve işte başarı gösteren insanlar için başarı, öncelikle kendilerinden başlayan bir süreçtir. Başarılı insanlar olumlu düşünür, başarısızlığın hakkından gelir ve görüş sahibi olur. Hedefler belirler, zaman yönetimini etkin şekilde uygular ve stresle başa çıkmayı bilirler.

Başarının aynı zamanda da başkalarıyla ilgili bir kavram olduğunu düşünen Jim Dornan’a göre başarılı insanlar, ilişkilerine değer verir ve iletişim becerilerini geliştirir. Güdülenmeye inanır ve liderlik gösterirler. Tüm bu özelliklere sahip olanlar için işte başarı bir tesadüf değil, doğal bir sonuçtur. Başarılı insanlar, hedeflerine odaklanarak ellerindeki tüm olanak ve güçleri doğru yönlendirmede uzmanlaşmış kişilerdir. Başarı İçin Stratejiler kitabını kısaca tanıtacağımız bu yazımızda, bu konuları sırasıyla ve genel hatlarıyla ele alacağız.

Olumlu Düşünme

Jim Dornan’a göre başarılı insanı belirleyen ilk özellik tutumudur. Olumlu tutum ve düşüncelere sahip kişiler, zorlukların üstesinden gelmek için daha fazla çaba gösterir. Olumlu tutum ve düşünceler, ancak olumlu düşünme ile mümkündür. Bu insanlar, başarısız olmaktan korkmaz ve geçmiş deneyimlerden ders çıkartarak başarı yolunda ilerler. İnsanın hayata karşı tutumu, hayatın ona karşı tutumunu belirler. Diğerlerine karşı tutumu, ona karşı tutumu şekillendirir. Bir işe başlarken sahip olunan tutum, o işin sonucunu etkiler. İyi yönetilen tüm şirketlerde yönetim kademelerinde yükseldikçe, olumlu tutum sahibi insanlarla karşılaşma şansımız artar. Bu nedenle, işte başarı konusunda her şeyden önce olumlu düşünmeyi ilke edinmek gerekir.

Buna karşılık olumsuz düşünme ve olumsuz tutum geliştirme, iş hayatında açığa çıkan fırsatları görmeyi engeller. Olumsuz düşünceler işte başarı değil, başarısızlık doğurur. Özellikle kriz anlarında olumsuz tutumlar, sorunların çözülmesine değil, büyümesine yol açar. Konuya ilişkin olarak, “Negatif insanlara maruz kalmak, radyasyona maruz kalmak gibidir. Kısa süreli düşük dozlara dayanabilirsiniz, ancak sürekli maruz kalmak sizi öldürür.” (syf: 4) değerlendirmesini yapan yazar, olumsuz düşünce ve tutumlara sahip insanlarla birlikte fazla zaman geçirmeyi tavsiye etmez. Dahası olumlu düşünme, mizaca veya zekaya bağlı olmaksızın herkes tarafından ve her yaşta öğrenilebilir. Olumlu düşünme yoluyla kişilerin kendine güveni artar, girişimcilik yönleri gelişir. Sorun çözmede kararlılık gösterirler ve yaratıcı çözümler geliştirirler.

Başarısızlığın Hakkından Gelme

Jim Dornan’a göre başarılı insanların bir diğer özelliği, başarısızlığın hakkından gelmektir. Başarısızlıklardan ders çıkarmayı bilen insanlar, başarıya ulaşmada ilerlemiş sayılır. Başaramama ve eleştirilme korkusu ise kişinin kendine olan güvenini azaltır, risk alma gücünü zayıflatır. İkinci bir şansa hiçbir zaman sahip olamayacağını düşünen bu insanlar, işte başarı konusunda hiçbir zaman ilerleme gösteremez. Bu bağlamda, “Başarısızlık nihai değildir, onu ancak siz nihai kılabilirsiniz.” (syf: 25) değerlendirmesini yapan yazar, başarısızlığa öğrenme fırsatı olarak bakmayı tavsiye eder. 

Başarısızlığın hakkından gelmek için kişilerin zaaflarının farkında olması ve çalışmalarında yeni fikirlere açık olması gerekir. Oyuna girmekten kaçınmamak, işte başarı konusunda cesaretsizlik tohumlarından uzak durmak gerekir. Fırsatların kaçmış olduğu düşüncesi zihinden atılmalı, başarının hemen olması gerektiğine de inanılmamalıdır. Başarısızlığın kalıcı hale gelmemesi için hedef ve planlama yapılmalı, açık ve makul hedeflerle başarıya doğru ilerleme sağlanmalıdır. Olumlu yönde harekete geçmek için, olumlu düşünmeyle başlamak gerekir. Kişinin olumlu düşünme yeteneğini geliştirmesi için olumlu örnekleri incelemesi faydalı olur. Bu nedenle, işte başarı konusunda ufkunuzu genişletmek için başarı hikayeleri okuyabilir, işte başarı gösteren kişilerin bunu nasıl gerçekleştirdiklerini görebilirsiniz.

Görüş Sahibi Olma

Jim Dornan’a göre kelime anlamıyla görüş, fiziksel nesneleri görme yeteneğidir. Daha geniş anlamda düşünüldüğünde ise önümüzde bulunandan daha fazlasını görebilme yeteneğidir. Başarılı insanlar, hayatı yalnızca yaşadıkları andan ibaret zannetmez, geçmişi ve bugünü gelecekle birlikte görmeye çalışırlar. Görüşlerin büyüdükçe verdiği gücün arttığını düşünen yazar, görüş sahibi insanların işte başarı konusunda daha hızlı ilerlediklerini savunur. Yaptıkları işe değer katan, geliştirdikleri çözümlerle çevrelerini ve başka insanları ileriye götüren başarılı insanlar, açık ve kesin olarak tanımlanmış bir görüş sahibidir.

Konuya ilişkin olarak, “Görüşünü gerçekleştiremeyen biri, sadece rüya görür.” (syf: 49) değerlendirmesini yapan yazar, işte başarı konusunda görüşü sınırlandıran bazı engellere dikkat çeker. Bunlardan en önemlileri olumsuz düşünme, mevcut durum, kişinin dışında gelişen olaylar ve cesaret noksanlığıdır. Oysa işte başarı için net bir görüşünüz varsa ve görüşünüze uygun adımlar atıyorsanız, sonuca er ya da geç mutlaka ulaşırsınız. Yazara göre “görüş olmadan, size amaç ve umut verecek, atış yapabileceğiniz bir hedef, daha büyük bir görev de yoktur.” (syf: 56)

Hedefler Belirleme

Jim Dornan’a göre hedefler, başarının yapı taşlarıdır. Nitekim başarı, önceden belirlenen bir hedefin aşamalar halinde gerçekleşmesidir. Hedef belirleyen kişiler, başarıyı bir hayal olmaktan çıkartıp gerçeğe dönüştürürler. Hedefini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan kişiler, yeni hedefler koyarak başarıyı daimi kılarlar. Aynı zamanda da yapılan işe anlam katan hedefler büyüdükçe işler de büyür. Hedefler bir yönüyle gelecekle ilgiliyken, bir yönüyle de bugünle ilgilidir. Çünkü “başarılı insanlar, içinde bulundukları zamanı yaşar ve o zamanda çalışırlar.” (syf: 65) İlerlemeyi ölçmede yardımcı olan hedefler, işte başarı isteği yaratır ve çalışmalara dinamizm kazandırır.

Hedef belirlemeye başlamak için kişinin ilk önce görüşünü belirlemesi ve başlama noktasını tanımlaması gerektiğini düşünen Jim Dornan, işte başarı konusunda belirlenen hedeflerin açık ve ulaşılabilir olması gerektiğinin altını çizer. Amacını anlatan açık bir ifadeyle dile getirilen hedefler, tüm imkanların doğru noktaya kanalize edilmesini sağlar. Hedefler, performans veya süreyle tanımlandığı zaman çok daha etkili hale gelir. Ölçümlenebilir hedefler sayesinde işte başarı düzeyi sürekli artar. Çalışma hevesi ve motivasyonu yükselten hedefler, çalışanların iş disiplini içinde birlikte ve uyum içinde çalışmalarını sağlar.

Zaman Yönetimi

Jim Dornan’a göre başarılı insanlar, pek çok insanın boşa harcadığı zamanı nasıl kullanacaklarını iyi bilirler ve işte başarı konusunda her zaman önde olurlar. Zamanın değerinin farkında olan bu insanlar, zamanı geçirme tarzlarını kendi denetimleri altına alırlar. Bunun için zaman planlaması yapar ve bir işe gereğinden az ya da çok zaman ayırmaktan sakınırlar. Zaman yönetiminde en önemli nokta, boşa harcanan sürenin olabildiğince azaltılmasıdır. Konuya ilişkin olarak “Zamanı yönetmek, kendini yönetmektir.” (syf: 86) değerlendirmesini yapan Jim Dornan, zaman yönetiminin en büyük düşmanının tembellik olduğunu düşünür.

Zaman yönetiminde verimli olmak için Jim Dornan’a göre ajanda kullanmak etkili bir yöntemdir. Güne erken başlamak ve gün içinde belirli işler için zaman dilimleri oluşturmak da faydalıdır. Ofiste veya evde çalışırken dikkat dağıtan unsurlardan kurtulmak ve hangi işleri hangi sırayla yapacağınıza karar vermek de önemlidir. Önceliklerinizi bir yere not eder ve belirli bir program oluşturursanız, zaman yönetimi konusunda daha başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Zaman yönetimini iyi bir şekilde gerçekleştirirseniz, işte başarı konusunda herhangi bir şeyden taviz vermek zorunda kalmazsınız.

Stresle Başa Çıkma

Jim Dornan’a göre günümüz insanının karşılaştığı en büyük sorun strestir. En başarılı kişiler bile stresle başa çıkmada bazen sorun yaşayabilir. Her insanın yaşamında az ya da çok stres mutlaka vardır. Başarılı insanlar, stresi doğru şekilde yönetmeye çalışır. Hatta stresin olumlu yanlarından bile işte başarı için yararlanırlar. Çünkü stres altındaki kişiler, sahip oldukları olanaklar üzerinde daha dikkatli düşünür ve enerjilerini daha verimli şekilde kullanırlar. Ancak stresin sürekli hale gelmesi, kişide gerilime dönüşür ve bazı sorunlara yol açar.

Stresle başa çıkmak için kişinin olaylara uygun bakış açısı geliştirmesi gerekir. Risk almaktan vazgeçmemesi ve enerjisini güçlü olduğu konulara yoğunlaştırması da bu konuda faydalıdır. Yaptığı işle ilgili güçlü inançlara sahip kişiler, stresle daha kolay baş eder ve işte başarı konusunda ilerler. Çözümü olanaksız konular için enerjisini boşa harcamayan başarılı insanlar, yaptıkları işleri daha iyi yapmaya çalışarak stresi doğru şekilde yönetebilirler. Dikkatlerini hedeflerine ve başarıya odaklayan bu kişiler, üzerlerindeki stresi boşaltabilmek için en doğru yöntemleri kendileri bulabilirler.

İlişkilere Değer Verme

Jim Dornan’a göre başarılı insanlar, insan ilişkilerine değer verir ve insanlarla her daim iyi ilişkiler kurmaya çalışırlar. Hiçbir başarı, başkalarının yardımı olmadan gerçekleşemez. Bu durum, işte başarı konusunda daha net bir şekilde ortadadır. Bir işte başarı göstermek için kişinin yalnızca kendisini başarıya hazırlaması yetmez. Aynı zamanda ilişkilerini de başarıya uygun şekilde hazırlaması gerekir. Konuya ilişkin olarak, “Her insanı olumlu beklentilerle karşılayın ve her karşılaşmanın olumlu sonuçlar vermesini bekleyin.” (syf: 128) değerlendirmesini yapan Jim Donan, ilişkilere değer verme sayesinde başarının artarak yayılacağına inanır.

İlişkilere değer vermek konusunda yazara göre insanların hislerini dikkate almak çok önemlidir. İnsanın akıl sahibi bir varlık olmasının yanı sıra duygusal bir varlık olması, ilişkilerinin şekillenmesinde duygusal davranmasına yol açar. Karşısındaki insanın duygularını inciten bir kimse, başarıya ulaşmak için bir çözüm ortağını kaybetmiş sayılır. İlişkilere değer veren başarılı insanlar, başkalarına yardım için tetikte olur. Aynı zamanda da iyi bir dinleyici olan bu insanlar, başkalarının da kendilerini önemli ve değerli hissetmelerini sağlar. Bir anlaşmazlığa düştüklerinde, kendilerini savunma amacıyla konuşmaktan çok karşı tarafla uzlaşma noktalarını ararlar.

İletişim Becerilerini Geliştirme

Jim Dornan’a göre iletişim becerileri, ilişkilerin ne yönde gelişeceğini belirleyen temel unsurlardan biridir. İletişim becerileriniz güçlüyse, karşınızdaki kişiyle doğru iletişim şekilleri kurabilir ve onu bir çözüm ortağı haline getirebilirsiniz. İyi bir iletişim becerisine sahip kişiler, konuşmacı rolünden çok iyi bir dinleyici konumuna sahiptir. Sürekli konuşan ve karşı tarafa çok az söz hakkı veren kişiler, karşı tarafın bozuk iletişim şekilleri kurmasına neden olabilir. İlişkilere değer veren ve iletişim becerilerini geliştiren kişiler, işte başarı konusunda doğru iletişim şekillerini başarıyla uygular.

İletişim becerilerini geliştirmek için kişinin her şeyden önce iyi niyetli ve sabırlı olması gerekir. Karşı tarafı rahatlatması, onu savunmacı konuma sürüklememesi önem taşır. Empati kurmada başarılı olan kişiler, iletişim becerilerini geliştirmede daha hızlı ilerler. Konuya ilişkin olarak, “Kendimizi karşımızdakinin yerine koyduğumuzda, ona haddini bildirmeyi isteme olasılığımız oldukça düşük olur.” (syf: 149) değerlendirmesini yapan Jim Dornan, iyi bir iletişim için soru sorma, bilgi verme, hedef belirtme ve lehte cevap alma yöntemlerinin etkili olduğunu düşünür.

Güdülenmeye İnanma

Jim Dornan’a göre birini güdülemek, onu harekete geçiren içindeki bir şeyle bağlantı kurmaktır. İnsanı harekete geçiren bir şey onun dışındaki bir şeyden geldiğinde, hareket miktarı sınırlı olacaktır. Oysa, harekete geçiren şey kendi içinden geliyorsa, hareketi her daim devam edecektir. Başarılı insanlar, hedeflerine bağlı kalmakla kendi güdülenimlerini sağlamakla yetinmez. Aynı zamanda başkalarını da bu hedefler doğrultusunda güdülemeyi iyi bilirler. Kendisini güdüleyemeyen bir kimsenin ise başkalarını güdülemesi ve işte başarı konusunda ilerlemesi mümkün değildir.

Güdülenme konusunda Jim Dornan, iletişimin açık olmasına ve bir amaç taşıması gerektiğine inanır. Güdülenme yaratmak için bazen ödül verme ve dostça rekabet yaratma faydalı olabilir. Karşı tarafta güdülenme oluşması için ona zaman tanımak gerekir. İlişkiler güçlendikçe karşı tarafın güdülenme süresi kısalır. Kendilerine güven duyulduğunu gördüklerinde, güdülenme konusunda doğal bir istek duymaya başlarlar. Hedeflerinize ulaşma konusunda örnek davranışlar sergilerseniz, güdülenme konusunda daha başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Çünkü “insanlar sizin ayak izlerinizi, tavsiyelerinizden daha çabuk takip eder.” (syf: 180)

Liderlik Gösterme

Jim Dornan’a göre liderlik gösterme, insanlar üzerinde güç kullanmak değil, onları güçlendirmek demektir. Küçük zaferlere tek başına ulaşabilen insan, büyük zaferlere ulaşmak için başkalarının yardımına ihtiyaç duyar. Güçlü bir lider, karşı tarafa otoritesini kabul ettirmeye çalışmak yerine, otoritesinin onu hedeflerine ulaştıracağına inandırır. Güçlü liderler, insanların hedeflerine doğru şekilde ilerlemesi için gerekli yöntem ve araçları etkin şekilde kullanmalarını sağlar. Bu konuda en doğru bilgi ve becerilere sahiptir. Baskıcı liderler ise karşı tarafta hiçbir güdülenme yaratamaz. İnsanların yalnızca emir vererek yönetilmeyeceğini bilen güçlü liderler, işte başarı konusunda onlara her daim yardımcı olur, önlerindeki engelleri kaldırır.

Konuya ilişkin olarak, “Liderliğin en yüksek biçimi, güç verici olanıdır. Güçlendirici lider, sahip olduğu gücü alır ve onu insanlara verir.” (syf: 203) değerlendirmesini yapan Jim Dornan, lidere en yakın olanların onun başarı düzeyini belirlediğinin altını çizer. Bu nedenle, işte başarı konusunda liderlere düşen en önemli görev, yanlarındaki kişileri doğru seçmek ve hedeflerine ulaşmak konusunda onlarda her daim güdülenme yaratmaktır. Olumlu örneğin her zaman olumlu hareket doğurduğunu düşünen Dornan, işte başarı konusunda liderlerin her zaman kararlı, cesur ve vizyon sahibi olmaları gerektiğine inanır. 

Tüm okurlarımıza sağlıklı, keyifli ve bol kazançlı günler diliyoruz…

İlgili yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir