Ladislao Biro: Tükenmez kalemi yaratan mucit…

1930’lu yıllarda Macaristan’da bir gazetede editörlük yapan Ladislao Biro, yazı yazarken dolma kalem kullanıyor ve bazı sorunlarla karşılaşıyordu. Dolma kalemin içinde sıkışan mürekkep hızlı yazı yazmasını engelliyor, yüzeyde dağılıyor ve leke yapıyordu. Çalıştığı gazetenin matbaasında kullanılan mürekkebin çabuk kuruduğunu gören Ladislao Biro, bu mürekkebi dolma kalemlerde de kullanabileceğini düşündü. Kimyager kardeşi Georg Biro‘yla birlikte, kalemin ucuna basit bir bilye koydu ve mürekkebin kontrollü bir şekilde kağıda geçmesini sağladı. Bu sayede tükenmez kalemi icat eden Ladislao Biro, yazı araç ve gereçleri tarihinde çok önemli bir başarıya imza atmış oldu. Bir Ofix Blog klasiği olan başarı hikayeleri köşemizde bu hafta, Ladislao Biro‘nun başarı hikayesini ve tükenmez kalemin icadı konusunu okurlarımızla paylaşacağız.

Kısaca Ladislao Biro

Ladislao Biro, 29 Eylül 1899 tarihinde Budapeşte’de dünyaya geldi. 1914 yılında, henüz 15 yaşındayken I. Dünya Savaşı’na asker olarak katıldı. Savaş nedeniyle ara verdiği eğitimine, Budapeşte’ye döndükten sonra devam etti. Bu dönemde ilgisini en çok psikoloji, felsefe ve Latince dersleri çekiyordu. Özellikle de hipnotizmaya karşı büyük bir ilgi duyuyordu. Derslerden arta kalan zamanlarında ise resim ve heykel yapıyor, sürrealist çalışmalara imza atıyordu. Yaratıcılık yeteneğini geliştiren bu çalışmalar, daha sonra tükenmez kalemin icadı konusunda ona ilham verecekti. 

1933 yılında Ladislao Biro, Hongrie gazetesinde editör olarak görev yapmaktaydı. Ne var ki, yazılarını yazarken kullandığı dolma kalem içinde mürekkep sıkışıyor, hızlı yazı yazmasını engelliyordu. Üstelik, dolma kalem mürekkebi yavaş kuruduğu için kağıt üzerinde dağılıyordu. Ve bu da istenmeyen görüntülerin oluşmasına neden oluyordu. Bu durumdan son derece rahatsız olan Ladislao Biroçözüm için hızlı kuruyan mürekkepleri araştırmaya başladı. Bu arayışı içinde ilk olarak, dolma kalem mürekkebinde özel bir anilin bileşimi kullanmayı denedi. Anilinli mürekkep, dolma kalemin içinde daha hızlı akıyordu. Ancak yüzeyde dağılmaya devam ediyor ve Biro‘yu rahatsız ediyordu. Dolma kalemin icadı Ladislao Biro için çok önemli bir ilham kaynağıydı. Eğer doğru mürekkebi bulur ve kalem içinde gerekli düzenlemeyi yapabilirse, dolma kalemden daha pratik bir yazı aracı geliştirmeyi başarabilirdi. 

Bu dönemde Ladislao Biro, sokakta dolaşırken küçük toplarla oynayan çocukları gördü. Oyun sırasında çocuklar, su birikintisinin üzerinden topları geçirirken topların kuru yüzeyinde bir su hattı oluşturmuşlardı. Bu gözlemden hareketle Biro, benzer bir düzeneği dolma kalemin içinde kullanırsa mürekkebin kalem içinde sıkışmasından kaynaklanan sorunları önleyebileceğini düşündü. Fakat yeterince küçük boyutta küre imal etmek o dönemin koşullarında oldukça zor olduğu için bu fikri hayata geçirmesi kolay olmadı. Tükenmez kalem icadı için henüz birçok araştırma yapması gerekiyordu. 

Ladislao Biro ve Tükenmez Kalemin İcadı

1930’ların ikinci yarısında Ladislao Biro, yazı araç ve gereçleriyle ilgili yapılan çalışmaları incelemeye başladı. Bu incelemeleri sırasında, 1888 yılında ABD’de deri tabakçısı John Loud tarafından patenti alınan mürekkepli kalemleri gördü. Hayvan derilerini işaretlemek için geliştirilen bu kalemlerin ucunda büyükçe bir bilye bulunuyordu. Bilye döndükçe üzerindeki mürekkeple deride işaretleme sağlanıyordu. Ne var ki, tükenmez kalemin icadı konusunda ilham veren bu kalemler yalnızca hayvan derilerinde başarılı oluyordu. Diğer yüzeylerde ise dağılma yapıyordu. Üstelik, sürekli dolum gerektiriyor ve mürekkep sızdırıyordu. Bu nedenlerle Loud, mürekkepli kalemi geliştirip bir ürüne dönüştürerek seri üretimini yapmayı düşünmemişti. Fakat, tükenmez kalemin icadı konusunda çok önemli bir adım atmıştı. 

Loud‘un buluşundan etkilenen Ladislao Biro, su toplarıyla ilgili yaptığı gözlemi dolma kalemlere uygulayabilirse Loud‘un yapamadığını yapabileceğine inandı. Dolma kalem mürekkebine oranla daha hızlı kuruyan bir mürekkep bulma arayışı ise gazetenin matbaasında olumlu sonuç verdi. Nitekim, gazete baskı makinelerinde kullanılan mürekkep hem çabuk kuruyor, hem de yüzeyde dağılma veya lekelenme yapmıyordu. Geriye kalan tek şey, yeterince küçük ve işe yarayan bilyeler yapmaktı. Bu konuda Ladislao Biro‘nun en önemli yardımcısı ise kimyager kardeşi Georg Biro‘ydu. Loud‘un buluşunu geliştirmek ve daha akışkan bir mürekkeple sızdırma yapmayan ve taşınabilir bir kalem üretmek için birlikte çalışmaya başladılar. Tükenmez kalemin icadı işte bu çalışmalar sayesinde gerçekleşti. 

Biro Kardeşler‘in yaptığı çalışmalar kısa sürede olumlu sonuç verdi ve yeni bir kalem türü geliştirmeyi başardılar. Bu kalemlerde vizkoz mürekkep, küçük bilyelerle bilye yuvasında bir araya geliyordu. Bu sayede mürekkebin kalemin içinde kuruması önleniyordu. Bilyenin dönüş hareketi, kalem içinde mürekkep akışının kontrol edilmesini sağlıyordu. Tükenmez kalemin icadı kısaca, 360 derece dönüş imkanına sahip bu bilye sayesinde mümkün oldu. Hazneden gelen mürekkebi sürüklendiği yüzeye kusursuz bir şekilde bırakan bu bilye, kesintisiz yazı ve çizim imkanı sunuyordu. Böylelikle Biro Kardeşler, John Loud tarafından geliştirilen mürekkepli kalemlerin tüm zorluklarını aşmıştı. Tükenmez kalemin icadı ile yeni bir kalem türü yaratmayı başardılar. Bu kalemlere daha sonra verilen “tükenmez” isminin esas nedeni, çizgi uzunluğunun yaklaşık 2 kilometreyi bulmasıydı.

Biro Kardeşler’in Arjantin Macerası

Tükenmez kalemin icadı hakkında en fazla sorulan sorulardan biri, “Tükenmez kalem ne zaman icat edildi?” sorusudur. Ladislao Biro, geliştirdiği tükenmez kalemlerin ilk prototipinin patentini 1938 yılında aldı. Bu dönemde gazetedeki editörlük görevini sürdürmekteydi. Muhabirlik yaptığı sırada bazı notlarını da bu kalemle yazmaya başlamıştı. Günlerden bir gün, bir otelde muhabirlik yaptığı sırada Arjantin Devlet Başkanı Agustin Pedro Justo, Ladislao Biro‘nun kullandığı bu yazı aracını fark etti. Yeni icatlara meraklı bir asker ve devlet adamı olan Justo, Biro‘nun icadını hayranlıkla inceledi. Nitekim, tükenmez kalemin icadı Justo için hem büyük bir buluş, hem de büyük bir ticari fırsattı. Bu kalemi geliştirip bir ürüne dönüştürerek piyasaya sunmak için Biro‘yu Arjantin’e davet eden Justo, tükenmez kalemler ile büyük bir ticari başarıya imza atabileceklerini anlamıştı. Görüşme sırasında Biro‘ya, Fransa’daki Arjantin Konsolosluğu’ndan vize alması konusunda bizzat yardımcı olacağını da ifade etti.

1941 yılında Ladislao ve Georg Biro, Macaristan’daki Nazi katliamlarından kurtulmayı başararak Arjantin’e geldiler. Tükenmez kalemin icadı sonrasında bu kalemlerin bir ürüne dönüştürülerek piyasaya sunulması için destek sözü veren Agustin Pedro Justo, dünyanın ilk tükenmez kalem fabrikasının Arjantin’de kurulması için gerekli talimatları verdi. 1943 yılında Ladislao Biro, tükenmez kalemin patentini Arjantin’de tescil ettirdi. Böylelikle tükenmez kalemin icadı Arjantin’de 1943 yılında kabul edilmiş oldu. Bu ürünlerin seri üretimi ve satışını yapmak için Ladislao Birokendi şirketini kurdu. Birome ismiyle piyasaya sunulan bu ürünler, tükenmez kalemin icadı sonrasında dolma kalemlere oranla hem daha ucuz ve kullanışlı, hem de daha yumuşak bir yazı deneyimi yarattı. 

Birome marka ismi, Biro Kardeşler‘in soyadları ile Macaristan’dan kaçmak için kendilerine yardımcı olan arkadaşları Juan Jorge Meyne‘nin soyadının ilk iki harfinin birleştirilmesiyle oluşturuldu. Tükenmez kalemin icadı sonrasında Biro Kardeşler, Birome tükenmez kalemlerin Arjantin’de satış, reklam ve pazarlama çalışmalarını bizzat yönettiler. 1943 yılında lansmanı yapılan ilk ürünler kısa zamanda daha da geliştirildi. Yeni ürünlerin reklam çalışmalarında, ürünlerin yağmur altında bile kullanılabileceğine dikkat çekildi. Ürünlerin Arjantin pazarında gördüğü büyük ilgi, ABD pazarına açılmaları konusunda Biro Kardeşler‘i cesaretlendirdi. Tükenmez kalemin icadı sonrasında bu yeni yazı araçlarını ABD pazarına taşıyan kişi Milton Reynolds oldu.

Birome Tükenmez Kalemleri ve Bic

Birome tükenmez kalemleri, 1940’ların sonlarına doğru ABD pazarında çok yüksek bir talep gördü. Özellikle de Amerikan Hava Kuvvetleri askerlerinin temel yazı aracı haline geldi. Çünkü, yerden 3 bin metre kadar yükseklikte diğer tüm mürekkepli kalemlerde sızma oluyor ve askerlerin üniformalarında leke oluşuyor. Tükenmez kalemin icadı ile bu sorun kökünden çözüldü. Birome tükenmez kalemleri yüksek irtifada bile sızıntı yapmıyordu. Ne var ki, tükenmez kalemler için artan talebi karşılamak Biro Kardeşler‘e artık çok zor gelmeye başlamıştı. Tükenmez kalemin icadı konusunda büyük başarı gösteren Biro Kardeşler, şirket yönetimi konusunda birçok sorun yaşadılar. Bunun üzerine, Birome tükenmez kalemlerinin imalat haklarını 1950 yılında Marcel Bich‘e ait Fransız şirketi Bic‘e satmaya karar verdiler.

Bu satın almayla birlikte Bic, dünya yazı araç ve gereçleri pazarında çok önemli bir stratejik üstünlük elde etti. Birome tükenmez kalemlerini daha da geliştiren Bic, ürünü sekiz parçaya ayırarak üretim maliyetini ciddi ölçüde düşürmeyi başardı. Üstelik, tükenmez kalemin icadı sonrasında bu ürünlerin tutuşunu kolaylaştıran da yine Bic oldu. Ürünlerde mürekkep miktarını gösteren faset gövdeyi de ilk olarak Bic kullandı. Kısa süre içinde Bic‘in cirosunda yüksek bir hacme ulaşan bu ürünler, Bic‘i dünyanın en büyük kalem üreticilerinden biri haline getirdi. 24 Ekim 1985 tarihinde Buenos Aires’te hayata veda eden Ladislao Biro, tükenmez kalemin icadı sayesinde 2007 yılında Ulusal Mucitler Onur Listesi‘ne alındı. Doğum günü olan 29 Eylül günü, Arjantin’de Mucitler Günü olarak kutlanmakta.

Ofis dostu Bic tükenmez kalemleri Ofix.com’da!

Ladislao Biro‘nun hayatından kesitler sunarak başarı hikayesini ve tükenmez kalemin icadı konusunu kısaca özetlediğimiz bu yazımızı bitirmeden önce, online ofis marketiniz Ofix.com‘un verilerine göre ofislerin en çok sipariş verdiği Bic tükenmez kalemlerinden ilk üçte yer alanları kısaca tanıtacağız. Sitemizde kurumsal müşterilerimiz için sunduğumuz özel fırsatlardan yararlanmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Bic Round Stick Tükenmez Kalem 1.0 mm 60 Adet – Mavi

Listemizin ilk sırasında, Bic Round Stick tükenmez kalem 1.0 mm 60 adet  mavi var. Paket içi miktarı 60 adet olan bu ürünler, 1.0 mm uç kalınlığına sahip. Yağ bazlı kaliteli mürekkebiyle hızlı ve kolay yazı yazma imkanı sunan bu ürünlerin plastik gövdesi oldukça dayanıklı. Özellikle de kalabalık ofisler için en ideal tükenmez kalemlerden biri olan bu ürünler için fiyat bilgisi öğrenme ve sipariş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. 

Bic Round Stick Tükenmez Kalem 1.0 mm 60 Adet  Siyah

Listemizin ikinci sırasında, Bic Round Stick tükenmez kalem 1.0 mm 60 adet – siyah var. Paket içi miktarı 60 adet olan bu ürünler siyah renkli olup diğer kalemlerle aynı özelliklere sahip. Renk tercihiniz siyah ise bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Ofislerde en çok kullanılan tükenmez kalemlerin renk sıralamasında siyah ikinci sırada yer alıyor. Bu ürünler için fiyat bilgisi öğrenme ve sipariş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. 

Bic Round Stick Tükenmez Kalem 1.0 mm 60 Adet – Kırmızı

Listemizin üçüncü sırasında, Bic Round Stick tükenmez kalem 1.0 mm 60 adet  kırmızı var. Paket içi miktarı 60 adet olan bu ürünler ise kırmızı renkli olup diğer kalemlerle aynı özelliklere sahip. Renk tercihiniz kırmızı ise bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Ofislerde kırmızı renkli tükenmez kalemler daha çok vurgu ve işaretleme yapmak için tercih ediliyor. Bu ürünler için fiyat bilgisi öğrenme ve sipariş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. 

Ofix.com‘da satışı devam eden diğer Bic ürünlerini buradan inceleyebilirsiniz.

Tüm okurlarımıza başarı hikayeleri ile dolu bir hafta diliyoruz…

İlgili yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir