Lothar von Faber: Nürnbergli kalem imparatoru…

Günümüzde Faber-Castell olarak bilinen yazı araç ve gereçleri markasının tarihinde birbirinden önemli pek çok başarı hikayesi mevcut. 18. yüzyılda Nürnberg’de kurşun kalem üretimi yapan Kaspar Faber, kendi ismini verdiği Faber kalemleriyle markanın temellerini attı. Oğlu Anton Wilhelm von Faber, işleri büyütmek için Stein sınırlarında bir arazi aldı ve büyük bir fabrika kurdu. Marka ismini A. W. Faber olarak değiştirdi. Ne var ki üretimde modern yöntemlerin kullanılması, kalitenin korunması ve standartlaşmanın sağlanması henüz gerçekleşmemişti. Kaspar Faber‘in torunu Georg Leonhard von Faber bu konularda önemli girişimlerde bulundu. Oğlu Lothar von Faber ise bu süreçleri tamamladı ve A. W. Faber markasını yalnızca Almanya’nın değil, Avrupa ve Amerika’nın en önemli kalem markalarından biri haline getirdi. O güne kadar İngilizlerin kalem pazarında kurduğu hakimiyeti sonlandıran da Lothar von Faber oldu. Bir Ofix Blog klasiği olan başarı hikayeleri köşemizde bu hafta, Lothar von Faber‘in hayatından kesitler sunarak başarı hikayesini okurlarımızla paylaşacağız. 

Kaspar Faber’in Marangoz Tezgahı

Almanya’nın Kuzey Bavyera bölgesinde yer alan Nürnberg kenti, 18. yüzyılda çok sayıda kurşun kalem üreticisine ev sahipliği yapıyordu. Nürnberg’in grafit ve kil madenleri bakımından zengin bir bölge olması, kurşun kalem üretimi konusunda bu bölgeyi önemli hale getirmişti. Yazının icadına oranla kurşun kalemin icadı çok daha yeniydi. Yaygınlaşması ise 18. yüzyılda başlamıştı. Yazı araç ve gereçleri içinde kurşun kalemler, mürekkepli kalemlere oranla çok önemli avantajlara sahipti. Temas ettikleri yüzeylerde kolay bir yazı ve çizim imkanı sunan bu ürünler, yüzeylerde dağılma yapmıyor, leke oluşturmuyor, kolayca silinebiliyordu. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da bazı devlet kurumlarında ve harita çizimlerinde kurşun kalemler kullanılmaya başlanmıştı. Kurşun kalemlerin yaygınlaşması ise 18. yüzyıldan itibaren hızla arttı. Üretim için gerekli grafit ve kilin Nürnberg’de bol miktarda bulunması, kurşun kalem üretiminde Nürnberg’i en önemli merkezlerden biri haline getirdi. Nürnberg’de kurşun kalem üretimiyle uğraşan Kaspar Faber, bölgede kurşun kalem işiyle ilgilenen pek çok üreticiden yalnızca biriydi. 

Kaspar Faber başlangıçta yerli tüccarlar için kurşun kalem üretmekteydi. İşin ticaret tarafından çok üretim tarafıyla ilgileniyordu. Kullandığı grafit ve kili kendine özgü yöntemlerle işliyor, kurşun kalemleri daha dayanıklı hale getiriyordu. İşini titizlikle yapan Kaspar Faber‘in kurşun kalemleri tüccarlar tarafından büyük ilgi görüyordu. Bu ilgiden dolayı Kaspar Faber, zaman içinde satış konusuna da önem vermeye başladı. Kalemleri için kendi soyadı olan Faber ismini kullandı ve böylelikle Faber markası doğmuş oldu. Ancak yine de üretim büyük ölçüde marangoz tezgahında ve geleneksel yöntemlerle sağlanıyordu. Kaspar Faber esasen bir marangoz olduğu için kendi işine odaklanıyor, bu işin en iyi şekilde ancak marangoz tezgahında yapılabileceğine inanıyordu. Bu nedenle kurşun kalem üretiminde makineleşmeye geçme konusunda herhangi bir çaba içinde olmadı. Kaspar Faber‘in ölümünün ardından işleri devralan oğlu Anton Wilhelm von Faber, işleri büyütmek için Stein sınırlarında bir arazi aldı ve büyük bir fabrika kurdu. Marka ismini ise A. W. Faber‘e dönüştürdü. 

Kurşun Kalem Pazarında Rekabet 

Anton Wilhelm von Faber, babasından öğrendiği bilgileri modern üretim teknikleriyle birleştirerek A. W. Faber markasını Nürnberg’in en önemli markalarından biri haline getirdi. Ölümünün ardından şirketin başına oğlu Georg Leonhard von Faber geçti. Kurşun kalem pazarında rekabet üstünlüğü elde etmenin modern üretim tekniklerinden geçtiğini gören Georg Leonhard von Faber, bu alandaki yatırımları güçlendirdi. Nürnberg’in en önemli rakibi İngiltere’ydi. İngilizlerin ticaret ağlarında güçlü bir konuma sahip olması, Nürnbergli üreticilerin pazarda yeterince pay sahibi olmasını engelliyordu. Üstelik, İngiltere’de grafite ihracat yasağı konmuş ve kurşun kalem üretiminde kalite standartları yükseltilmişti. İngilizlere rekabet üstünlüğü kazandıran bu koşullar altında Georg Leonhard von Faber, ürünlerinin kaliteli ve ekonomik olmasına büyük özen gösteriyordu. 1839 yılında hayata veda ettiğinde işleri devralan oğlu Lothar von Faber, markanın üretim tekniklerinde modernizasyonun yanı sıra pazarlama çalışmalarına da büyük önem verdi. Eğitimini Paris ve Londra gibi büyük metropollerde tamamlamış olması, bu süreçte Lothar von Faber‘in daha başarılı çalışmalar gerçekleştirmesini sağladı. 

A. W. Faber markasının esas yükselişi Lothar von Faber döneminde gerçekleşti. 1839 yılında işleri devraldığında markanın modern üretim yöntemlerine geçişi henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştı. Fabrikaya getirilen pek çok modern makineye rağmen üretimde el emeği halen çok yüksek düzeydeydi. Üretimde el emeğinin payı yüksek olduğu için ürünlerin kalitesi kontrol altına alınamıyor, standartlaşma sağlanamıyordu. İlk olarak Kaspar Faber‘in kullandığı Faber markası standartlaşma konusunda daha başarılıydı. Ürünlerin büyük bölümü aynı ustanın elinden çıkıyordu. Üretim miktarındaki artışın kaliteye zarar vermemesi için dedesi Anton Wilhelm von Faber‘den itibaren pek çok önlem alınmıştı. Şirketi devraldığında Lothar von Faber, önceliğini modern üretim tekniklerine verdi ve standartlaşma konusundaki eksikleri gidermeye çalıştı. Sadece 10 yıl gibi bir sürede A. W. Faber markası, modern üretim teknikleriyle kurşun kalem üretiminde istenilen noktaya ulaştı. A. W. Faber markası yalnızca Faber ailesini değil, aynı zamanda da Nürnberg ve Alman kalem endüstrisinin de en önemli temsilcilerinden bir haline gelmeye başladı. 

A. W. Faber Markasının Yükselişi

19. yüzyıla kadar Nürnberg kenti Avrupa’nın en önemli kurşun kalem üretim merkezlerinden biri olsa da bu alanda endüstrileşme çok yavaş ilerliyordu. Bunun en önemli nedenlerinden biri, bölgede sanayileşmenin oldukça yavaş ilerlemesiydi. Üstelik grafit ve kilin ihraç edilmesini yasaklayan bir düzenleme yoktu ve ham madde ihracı kalem üretiminden daha kârlı görülüyordu. Nürnbergli kalem üreticilerinin büyük bölümü ürünlerini isimsiz üretiyordu. Ürünlerin fiyatının belirlenmesi de tamamen kalem tüccarlarının denetimindeydi. A. W. Faber markasıyla birlikte bu süreçte pek çok şey değişmeye başladı. Kurşun kalemler artık iki ucuna küçük bir grafit parçası yerleştirilmiş basit bir tahta çubuktan ibaret olmayacaktı. Daha önce Kaspar Faber tarafından kurşun kalemlere getirilen yenilikler, kalemlerin tutuş şeklini kolaylaştırmış ve kalitesini arttırmıştı. Lothar von Faber öncülüğünde bu yenilikler sanayi alanına taşındı. Ürünlerde standartlaşma sağlandı ve yeni pazar arayışları başladı. Onun döneminde A. W. Faber kalemleri yalnızca Almanya’da değil, Avrupa’nın değişik bölgelerinde de ilgi gördü. 

Lothar von Faber aslında, Almanya’nın modern anlamda ilk kalem üreticisi olmayı başardı. Onun bu başarısı üretimin yanı sıra fiyat belirleme ve rekabet koşullarında da önemli avantajlar sağladı. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar kalem pazarında İngilizlerin hakim konumu, Lothar von Faber ile değişmeye başladı. Eğitimini Paris ve Londra’da sürdürmüş olması gerek Fransız, gerekse İngiliz tüccarlarla önemli bağlantılar kurmasını sağladı. Fransa ve İngiltere’de kalem pazarında yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Lothar von Faber, rekabet koşullarında avantaj elde etmek için kalem fiyatlarını düşük tuttu. Ürünlerin Almanya dışı pazarlarda uygun fiyata satılabilmesi için gümrük duvarlarını aşmanın en iyi yolu ise üretim kanallarını genişletmekti. Almanya’da üretilen kurşun kalemlerin fiyatı ne kadar düşük olsa da Fransa ve İngiltere tarafından konulan gümrük vergileri fiyatları arttırıyordu. Rekabet konusunda oluşan bu sorunu çözmek için Lothar von Faber, A. W. Faber markasının Almanya dışında da yatırım yapması gerektiğine inandı. 

Dışa Açılma ve Yeni Yatırımlar

Lothar von Faber yönetiminde A. W. Faber markasının Almanya dışında ilk fabrikası, 1849 yılında New York’ta hizmete başladı. New York’ta fabrika kurmak, öğrencilik yıllarından beri hayaliydi. Paris’teki eğitimi sırasında bu hayalini yakın çevresiyle paylaşıyor, işlerin başına geçtiğinde bunu gerçekleştireceğini belirtiyordu. Lothar von Faber için yalnızca Almanya’da kalem pazarında büyük bir güce erişmek yeterli değildi. A. W. Faber kalemlerinin dünya ölçeğinde büyük bir pazar payına ulaşması için uzak coğrafyalarda da yatırımlar gerekliydi. 1849 yılında ilk yurt dışı yatırımını New York‘ta başarılı bir şekilde tamamlayan Lothar von Faber, artık Avrupa ve uzak coğrafyalarda yatırım yapmak için büyük bir güce ulaşmıştı. New York’tan sonra yurt dışı pazarlarda ilk yatırımını Londra’da hayata geçirdi. Ardından Paris, Viyana ve St. Petersburg’da A. W. Faber‘in yeni şubeleri ve üretim tesisleri faaliyete başladı. Böylelikle Kaspar Faber‘in marangoz tezgahında ortaya çıkan Faber kalemlerinin daha gelişmiş modelleri Amerika’dan sonra Avrupa ve Rus pazarlarında da kullanıcılarla buluştu. 

A. W. Faber marka tarihi içinde Lothar von Faber, satış ağlarını genişletme konusunda elde ettiği başarılarla büyük izler bıraktı. Amerika, Avrupa ve Rus pazarlarından sonra satış ağları Çin’e kadar uzandı. Böylelikle A. W. Faber markası artık kelimenin tam anlamıyla bir dünya markası haline gelmişti. Bu süreçte Lothar von Faber, sadece Nürnberg’deki grafit ve kilin üretimde yeterli olmayacağını görmüş, ileride ham madde sıkıntısı yaşamamak için farklı arayışlara girişmişti. 1852 yılında Sibirya’da çok kaliteli grafit üreten bir madeni satın alması, bu konuda çok önemli bir avantaj elde etmesini sağladı. Mevcut durumda İngilizler, grafit ihtiyaçlarını büyük ölçüde kendi kaynaklarından karşılıyor, bir bölümünü de Nürnberg’den ithal ediyordu. Fransızlar ise kendi kaynaklarına sahip değillerdi ve bu nedenle Fransız kalemlerinin fiyatı diğerlerinden yüksekti. Sibirya’da satın aldığı grafit madeniyle Lothar von Faber, kurşun kalem pazarında stratejik bir üstünlük elde etti. Kalemlerin kalitesi ve dünya pazarında elde ettiği başarı, 1862 yılında asalet unvanı kazanmasını sağladı. 

Lothar von Faber’den Faber-Castell’e Küresel Büyüme Vizyonu

Lothar von Faber, New York’taki fabrikanın başına kardeşi Eberhard von Faber‘i geçirdi. Eberhard von Faber‘in marka tarihinde en dikkat çeken özelliklerinden biri, ürünlerin sunumuna gösterdiği özendi. Bu özeni, satış mağazasının dizaynında ve sunum sandıklarının tasarımında hep gösterdi. Günümüzde Faber-Castell kalemleriyle özdeşleştirilen altıgen tasarımın mucidi Lothar von Faber‘di. Bu kalemlerin uzunluğu ve kalınlığıyla ilgili standartlar bizzat Lothar von Faber tarafından belirlenmişti. Eberhard von Faber yönetiminde satış ve pazarlaması yapılan bu kalemler, Amerika’nın yanı sıra hemen tüm dünyada kısa sürede kurşun kalemlerde standartları belirledi. Kalem üreticileri ürünlerini artık A. W. Faber kalemlerine benzeterek üretti ve satmaya başladı. Üretim standartlarının yanı sıra satış fiyatı ve sunum şekillerinin belirlenmesinde de A. W. Faber markası hep öncü bir rol üstlendi. Ürünler için katalog oluşturulması, ürünlerin ambalajlı şekilde satışının yapılması, fiyat istikrarının korunması gibi konularda Lothar von Faber ile Eberhard von Faber büyük bir uyum içinde çalıştılar. 

19. yüzyılın son çeyreğinde A. W. Faber markasının dünya genelinde 25 kalem fabrikası vardı. Yıllık üretim miktarı ise 250 milyona ulaşmıştı. 1896 yılında hayatını kaybeden Lothar von Faber, A. W. Faber markasını kalem pazarında zirveye taşırken üretimden satış ve pazarlamaya kadar tüm süreçlerde kalite ve verimliliği arttırmıştı. Bu başarı hakkında “Başından beri en iyiyi üreterek en yüksek konuma yükselmeye çalıştım. Bu, tüm dünyada yapılabilir” değerlendirmesini yapan Lothar von Faber, daha sonra Faber-Castell adını alacak markanın küresel büyüme vizyonunu şekillendiren en önemli isimlerden biri oldu. Lothar von Faber‘in ölümünün ardından bayrağı devralan oğlu Wilhelm von Faber dönemi küresel büyüme konusunda biraz durgun geçti. Ancak torunu Ottilie Faber‘in Kont Alexander Castell‘le yaptığı evliliğin arından küresel büyüme hız kazandı. Dedesi Lothar von Faber‘in vasiyeti üzerine şirketin başına geçecek kişinin Faber soyadını sürdürmesi gerekiyordu. Böylelikle marka ismi Faber-Castell olarak değiştirildi ve küresel büyüme devam etti. 

Ofis dostu Faber-Castell ürünleri Ofix.com’da!

Lothar von Faber‘in hayatından kesitler sunarak başarı hikayesini kısaca özetlediğiniz bu yazımızı bitirmeden önce, online ofis marketiniz Ofix.com‘un verilerine göre ofislerin en çok sipariş verdiği Faber-Castell ürünleri içinde ilk üçte yer alanları kısaca tanıtacağız. Sitemizde kurumsal müşterilerimiz için sunduğumuz özel fırsatlardan yararlanmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Faber-Castell 1425 Tükenmez Kalem 0.7 mm 10 Adet – Mavi

Listemizin ilk sırasında, Faber-Castell 1425 tükenmez kalem 0.7 mm 10 adet – mavi var. Bir tükenmez kalem klasiği olan bu ürünleri hemen her ofiste görebilirsiniz. Nitekim bu ürünler, 250 yıldan uzun bir marka geçmişi olan Faber-Castell‘in dünya genelinde 23 ülkeye yayılan toplam 14 üretim tesisinde üretiliyor. Ülkemizde de büyük ilgi görüyor. “İğne uçlu tükenmez kalemler” olarak da bilinen bu ürünlerin mürekkebi de yine Faber-Castell kalitesine sahip. Faber-Castell 1425 tükenmez kalem 0.7 mm 10 adet – mavi ürünümüz için fiyat bilgisi öğrenme ve sipariş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. 

Faber-Castell 1548 Fosforlu Kalem – Sarı

Listemizin ikinci sırasında, Faber-Castell 1548 fosforlu kalem – sarı var. 1, 2 ve 5 mm olmak üzere 3 farklı genişlikte yazı, çizim ve işaretleme olanağı sunan bu ürünlerin özel plastik gövdesi var. Bu sayede kullanım sırasında kolaylık sağlıyor. Bu ürünlerin yeniden doldurulabilme özelliğine sahip olması da önemli bir tercih nedeni. Yeniden doldurulabilen fosforlu kalemler hem ofis bütçesinde tasarruf imkanı sunuyor, hem de doğayı koruyor. Faber-Castell 1548 fosforlu kalem – sarı ürünümüz için fiyat bilgisi öğrenme ve sipariş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. 

Faber-Castell 187170 Dust-Free Küçük Sınav Silgisi – Mavi

Listemizin üçüncü sırasında, Faber-Castell 187170 Dust-Free küçük sınav silgisi – mavi var. Kurşun kalem kullanımı yoğun olan muhasebe, mühendislik, mimarlık vb. ofislerde silgi ihtiyacı yüksek düzeyde seyretmekte. “Sınav silgisi” olarak ifade edilen silgiler, özel bileşimi sayesinde yüzeylerde iz bırakmaz ve silme işlemini kusursuz şekilde gerçekleştirir. İyi bir silgi arıyorsanız, bu ürünleri ilk sıralarda değerlendirebilirsiniz. Faber-Castell 187170 Dust-Free küçük sınav silgisi – mavi ürünümüz için fiyat bilgisi öğrenme ve sipariş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. 

Ofix.com‘da satışı devam eden diğer Faber-Castell ürünlerini buradan inceleyebilirsiniz.

Tüm okurlarımızın her gününün bir başarı hikayesi ile geçmesini diliyoruz… 

İlgili yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir