Marcel Bich’in Başarı Hikayesi

1938 yılında Ladislao Biro tarafından icat edilen tükenmez kalemin gelişiminde Marcel Bich isminin farklı bir yeri var. 1950 yılında Ladislao Biro‘dan tükenmez kalem üretim hakkını satın alan Marcel Bich, geliştirdiği Bic tükenmez kalemleri ile kullanıcılara yeni bir ürün sunmanın ötesinde, yeni bir yazı deneyimi sundu. Aynı zamanda da üretim maliyetlerini düşürdü ve tükenmez kalemlerin kullanımını yaygınlaştırdı. Dolma kalemlere oranla daha pratik ve ekonomik bir yazı aracı olan Bic tükenmez kalemleri için Marcel Bich tarafından geliştirilen pek çok özellik, ilerleyen süreçte tükenmez kalemlerin temel standartları haline geldi. Bir Ofix Blog klasiği olan başarı hikayeleri köşemizde bu hafta, Marcel Bich‘in hayatından kesitler sunarak başarı hikayesini okurlarımızla paylaşacağız. 

Marcel Bich kimdir?

Marcel Bich 29 Temmuz 1914 tarihinde İtalya’nın Torino kentinde dünyaya geldi. I. Dünya Savaşı koşullarında ailesiyle birlikte önce İspanya’ya, ardından Fransa’ya göç etti. Lisans eğitimini Paris Üniversitesi‘nde hukuk alanında tamamladı. Babası Aime-Mario Bich İtalya’da mühendislik yapıyordu. Torino’da köklü bir geçmişe sahip olan Bich ailesi, aynı başarıyı ticaret alanında gösterememişti. Babası Marcel Bich‘in iyi bir eğitim almasının yanı sıra, ticarette de başarılı olmasını istiyordu. Ticarette başarılı olmanın yolu ise üretimden geçiyordu. Mezuniyetinin ardından Marcel Bich, ticarete atılmaya karar verdi ve Paris banliyösünde boş bir fabrika satın aldı. Ardından, yazı gereçleri parçaları üreten Edouard Buffard ile ortak oldu. Bu ortaklık sayesinde hem üretim, hem de satış işlerinde başarılı olabileceğine inanıyordu. 

II. Dünya Savaşı’nın zorlu koşullarının devam ettiği bu dönemde Paris ve tüm Avrupa’da yazı araç ve gereçlerinin temininde ciddi güçlükler yaşanmaktaydı. Pazarda güçlü bir konumda bulunan Alman şirketlerinin uyguladığı politikalar nedeniyle Avrupa’ya yazı araç ve gereçleri daha çok Amerika’dan geliyor, bu da maliyetlerin artmasına yol açıyordu. Özellikle dolma kalem parçalarına ulaşmak için çok büyük çabalar sarf edilmesi gerekiyordu. Bu parçaların yanı sıra mürekkep ve kartuş bulmak da oldukça güçtü. Bu durumu iyi değerlendiren Marcel Bich, Edouard Buffard ile birlikte dolma kalem parçaları ve diğer yazı gereçlerinin üretimine başladı. 1944 yılında Clichy’de faaliyete başlayan fabrika, Nazi işgalinden yeni kurtulan Fransa’da yazı araç ve gereçlerinde dışa bağımlılığın kırılmasına önemli bir katkı sağladı. 

1940’larda Kalem Pazarı ve Marcel Bich

1940’larda kalem pazarında yaşanan en önemli gelişmelerden biri, tükenmez kalemlerin yakaladığı hızlı yükseliş ivmesiydi. Geliştirdiği tükenmez kalemin patentini 1938 yılında alan Ladislao Biro, kalem pazarına yeni bir ürün sunmanın ötesinde, yeni bir yazı deneyimi geliştirdiğinin farkındaydı. Dolma kalemlere oranla daha kolay ve ekonomik bir yazı deneyimi sunan tükenmez kalemlerin ticari potansiyellerinin de farkındaydı. Fakat ne var ki, II. Dünya Savaşı koşulları altında bu fırsatları etkin şekilde kullanmakta güçlük çekiyordu. Ülkesi Macaristan Nazi işgali altındayken bu konuda istediği sonuçları alamayacağını görmüştü. Katıldığı bir etkinlikte tesadüfen tanıştığı Arjantin Devlet Başkanı Agustin Pedro Justo‘nun daveti üzerine Ladislao Biro, 1941 yılında Arjantin’e gitti. Ve Justo‘nun desteğiyle Arjantin’de tükenmez kalem üretimine başladı. 

1940’ların ikinci yarısında Ladislao Biro, tükenmez kalemlerin Arjantin’de satış, reklam ve pazarlama çalışmalarıyla bizzat ilgilendi. Birome marka ismiyle 1943 yılında lansmanı yapılan ilk ürünler pazarda büyük ilgi gördü ve merak uyandırdı. Kısa süre içinde daha da geliştirilen Birome tükenmez kalemlerinin reklamlarında, ürünlerin yağmur altında bile kullanılabileceğine dikkat çekildi. Arjantin’de tükenmez kalemlerin gördüğü yoğun ilgi, ABD pazarına açılma konusunda Ladislao Biro‘yu daha da cesaretlendirdi. Birome tükenmez kalemlerini ABD pazarına taşıyan kişi ise Milton Reynolds isimli Chicagolu bir girişimci oldu. ABD pazarının ardından bu ürünler, Avrupa’da da ilgi uyandırmaya başladı. Fakat ne var ki, artan talebi karşılamak konusunda ciddi sorunlar ortaya çıktı. Bunun üzerine Ladislao Biro, 1950 yılında tükenmez kalemlerin üretim haklarını Marcel Bich‘e satmaya karar verdi. 

Marcel Bich ve Tükenmez Kalemler

Kalem pazarında yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Marcel Bich, tükenmez kalemin icadının pazarda ne gibi dönüşümler yaratabileceğini görüyordu. Bununla birlikte, Birome tükenmez kalemleri henüz yeterince kaliteli değildi. Arjantin’de kısıtlı imkanlarla üretimi yapılan bu ürünlerin aynı zamanda maliyetleri de yüksekti. Tükenmez kalemleri ticari anlamda başarılı bir ürüne dönüştürmek için kalitesini arttırmak ve maliyeti düşürmek gerekiyordu. Tükenmez kalemde kullanılan bilye, mürekkebin kontrollü şekilde kağıda geçmesini sağlıyordu. Fakat bilyenin ve mürekkebin kalitesi düşük, yazım imkanları kısıtlıydı. Bu nedenle ürünün geliştirilmesi gerekiyordu ve bunun için gerekli imkanlar Clichy’de işlettiği fabrikada mevcuttu. Birome tükenmez kalemlerine ilginin Fransa ve Avrupa’da giderek arttığı bir sırada Marcel Bich, Ladislao Biro‘yu ziyaret etti ve birlikte çalışmayı teklif etti. 

Marcel Bich esasen, Ladislao Biro‘nun icat ettiği bilye ucu kendi kalemlerinde kullanmak istiyordu. Bunun karşılığında, satılan her kalemden ona ödeme yapmayı teklif etti. Ladislao Biro‘dan farklı olarak Marcel Bich, hem yazı araç ve gereçlerini çok iyi tanıyor, hem de ticaretin inceliklerini biliyordu. Tükenmez kalemi Ladislao Biro icat etmiş olsa da satış ve pazarlama alanında karşılaşılan sorunları çözmek noktasında Ladislao Biro‘nun yeterli deneyimi yoktu. 1950 yılında Ladislao Biro, tükenmez kalemin üretim haklarını Marcel Bich‘e sattı ve aktif ticari hayattan çekildi. Böylelikle Marcel Bich, tükenmez kalemler konusunda çok önemli bir fırsat yakalamış oldu. Aynı zamanda da kalem pazarında hızlı bir büyüme ivmesi yakalamak için önemli bir fırsat elde etti. Ladislao Biro‘nun icat ettiği tükenmez kalemde küçük birtakım değişikliklerle bu ürünleri daha pratik hale getiren kişi de Marcel Bich oldu. 

Kalem Pazarında Bic Tükenmez Kalemleri

1950 yılında Marcel Bich, Ladislao Biro‘dan satın aldığı tükenmez kalem üretim hakkıyla birlikte Bic tükenmez kalemlerini pazara sundu. Ürünler için kullanılan Bic marka ismi, Marcel Bich‘in soyadından geliyordu. Bic sözcüğü, soyadının daha kısa ve akılda kalan ifade şekliydi. Bic markalı ilk tükenmez kalemler için Bic Cristal ürün ismini kullandı. Birome tükenmez kalemlerinden farklı olarak Bic Cristal tükenmez kalemleri, sadece birkaç sente mâl olan şeffaf namlulu plastik bir kalemdi. Bu değişim sayesinde Marcel Bich, tükenmez kalem fiyatı konusunda çok önemli bir avantaj elde etti. Aynı zamanda da tükenmez kalem üretim şeklini güncelleyen Marcel Bich, tüketmez kalemi sekiz parçaya ayırarak her bir parçanın ayrı ayrı üretilmesini sağladı. Bu sayede tükenmez kalem üretim maliyetini ciddi ölçüde düşürdü. 

Marcel Bich yönetiminde Bic tükenmez kalemleri için özel olarak geliştirilen gövde, kalemlerin tutuşunu kolaylaştırdı. Ürünlerde mürekkep miktarını gösteren faset gövde kullanımı da ilk olarak Marcel Bich tarafından tasarlandı. Bu dönüşümler sayesinde Bic, kısa sürede dünyanın en büyük tükenmez kalem üreticisi haline geldi. Dolma kalemlere oranla daha pratik ve ekonomik bir yazı aracı olan Bic tükenmez kalemleri, kullanıcılara yeni bir yazı deneyimi sunmaktaydı. Bu deneyim yalnızca Fransa’da değil, hemen tüm Avrupa’da büyük ilgi gördü. Bu gelişme üzerine Marcel Bich, Bic‘in Fransa dışında ilk yatırımını Belçika’da gerçekleştirdi. Aynı zamanda da reklam çalışmalarını hızlandırdı. 1952 yılında Fransız grafik tasarımcısı Raymond Savignac tarafından hazırlanan reklam çalışması, Fransa’nın reklam ödülünü kazandı.

Bir Dünya Markası Bic

1950’li yıllardan itibaren Bic, ürün gamını genişletti ve dünyanın farklı coğrafyalarında fabrikalar kurarak üretim kapasitesini arttırdı. 1954 yılında önce İtalya, ardından Hollanda, Avusturya, İsviçre ve İspanya pazarına giriş yaptı. 1956 yılında Brezilya pazarına giriş yapan Bic, 1960 yılında Sao Paulo’da kurulan fabrikayla birlikte Güney Amerika pazarında ciddi bir yükseliş ivmesi yakaladı. 1957 yılında İngiltere, İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Afrika’da üretime başlayan Bic, 1958 yılında Waterman Pen Company‘yi satın alarak ABD pazarına giriş yaptı. Sonraki süreçte İskandinav pazarı, Afrika ve Ortadoğu’da çok önemli yatırımları hayata geçirdi. Satış ağını aynı zamanda da yerel distribütörler aracılığıyla güçlendirdi ve ürünlerini dünyanın en ücra köşelerinde tüketicilerin beğenisine sundu. Bic logosu ise 1960 yılında Raymond Savignac tarafından tasarlandı. Okula giden ve elinde tükenmez kalem tutan çocuk figüründen oluşan Bic logosu, günümüzde de kullanılmakta.

1973 yılında Marcel Bich, yüksek kaliteli çakmak üreticisi Flaminaire‘ı satın alarak Bic markasının ürün gamına cep çakmaklarını ekledi. Bic‘in ürün gamındaki genişleme, 1975 yılında tek kullanımlık tıraş bıçaklarıyla devam etti. 1981 yılında ise eğlence endüstrisine giriş yaptı. Tabur Marine markasını satın aldıktan sonra su sporları malzemeleri üretimi ve satışına başladı. 1992 yılında kırtasiye grubunda ürün portföyünü genişletmek için Amerikan şerit düzeltici markası Wite-Out‘u satın aldı. Aynı zamanda da grafit ve boya kalemi üretimine başladı. 1994 yılında hayatını kaybeden Marcel Bich, başta tükenmez kalemler ile yazı araç ve gereçleri olmak üzere pek çok alanda iz bıraktı. Bic Group CEO’luğunu ise oğlu Bruno Bich üstlendi. Günümüzde de pazarın en önemli oyuncularından biri olan Bic, dünya genelinde her gün milyonlarca kullanıcının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 

Ofix dostu Bic ürünleri Ofix.com’da!

Marcel Bich‘in hayatından kesitler sunarak başarı hikayesini kısaca özetlediğimiz bu yazımızı bitirmeden önce, online ofis marketiniz Ofix.com‘un verilerine göre ofislerin en çok sipariş verdiği Bic tükenmez kalemlerinden ilk üçte yer alanları kısaca tanıtacağız. Sitemizde kurumsal müşterilerimiz için sunduğumuz özel fırsatlardan yararlanmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Bic Round Stick Tükenmez Kalem 1.0 mm 60 Adet – Mavi

Listemizin ilk sırasında, Bic Round Stick tükenmez kalem 1.0 mm 60 adet – mavi var. Paket içi miktarı 60 adet olan bu ürünler, 1.0 mm uç kalınlığına sahip. Yağ bazlı kaliteli mürekkebiyle hızlı ve kolay yazı yazma imkanı sunan bu ürünlerin plastik gövdesi oldukça dayanıklı. Özellikle de kalabalık ofisler için en ideal tükenmez kalemlerden biri olan bu ürünler için fiyat bilgisi öğrenme ve sipariş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. 

Bic Round Stick Tükenmez Kalem 1.0 mm 60 Adet – Siyah

Listemizin ikinci sırasında, Bic Round Stick tükenmez kalem 1.0 mm 60 adet – siyah var. Paket içi miktarı 60 adet olan bu ürünler siyah renkli olup diğer kalemlerle aynı özelliklere sahip. Renk tercihiniz siyah ise bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Ofislerde en çok kullanılan tükenmez kalemlerin renk sıralamasında siyah ikinci sırada yer alıyor. Bu ürünler için fiyat bilgisi öğrenme ve sipariş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. 

Bic Round Stick Tükenmez Kalem 1.0 mm 60 Adet – Kırmızı

Listemizin üçüncü sırasında, Bic Round Stick tükenmez kalem 1.0 mm 60 adet – kırmızı var. Paket içi miktarı 60 adet olan bu ürünler ise kırmızı renkli olup diğer kalemlerle aynı özelliklere sahip. Renk tercihiniz kırmızı ise bu ürünleri tercih edebilirsiniz. Ofislerde kırmızı renkli tükenmez kalemler daha çok vurgu ve işaretleme yapmak için tercih ediliyor. Bu ürünler için fiyat bilgisi öğrenme ve sipariş işlemlerinizi buradan yapabilirsiniz. 

Ofix.com‘da satışı devam eden diğer Bic ürünlerini buradan inceleyebilirsiniz.

Tüm okurlarımıza başarı hikayeleri ile dolu bir hafta diliyoruz… 

İlgili yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir