William McKnight, 3M’yi nasıl yönetti?

1907 yılında 3M‘de bir muhasebe elemanı olarak işe başlayan, 1929 yılında şirketin başına geçen ve 3M‘yi 37 yıl boyunca başarıyla yöneten William McKnight, 3M tarihinde çok özel bir yere sahip. 3M‘nin en zor zamanlarında geliştirdiği projelerle iflasın eşiğinden dönüp çok uluslu bir şirket haline gelmesini sağlayan McKnight, iyi bir yönetici olmasının yanı sıra kendi yönetim felsefesiyle sayısız girişimciye örnek olmayı başardı. Ofix.com sitesinin online alışveriş rehberi Ofix Blog‘da her Pazartesi yer verdiğimiz başarı hikayeleri köşesinde bu hafta, William McKnight‘ın hayatından kesitler sunarak başarı hikayesini ve 3M‘de uyguladığı yönetim felsefesini okurlarımızla paylaşacağız.

Kısaca William McKnight

William McKnight, 11 Kasım 1887 tarihinde ABD’nin Güney Dakota eyaletine bağlı White kentinde Joseph ve Cordelia McKnight çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. 1907 yılında Duluth Business University’de eğitimini sürdürdüğü sırada, 3M‘de muhasebe elemanı olarak haftalık 11.55 dolar ücretle çalışmaya başladı. 1905 yılında faaliyete başlayan 3M, değirmen taşı aşındırıcılarında kullanılmak üzere mineral bulmak için bir şirket kuran, fakat başarısız oldukları için iflas eden 5 iş adamı tarafından kurulmuştu. Şirketleri iflas ettikten sonra zımpara kağıdı işine girmek için kurdukları Minnesota Mining and Manufacturing ya da bilinen ismiyle 3M‘nin mali yapısı, bu dönemde henüz çok zayıftı. Öyle ki, bu şirketin de iflasa doğru sürüklenmekte olduğuna dair endişeler giderek artmaktaydı.

Şirketin mali kaynaklarını ve ödeme planlarını inceleyen William McKnight, sorunun yalnızca mali kaynak bulmakla çözülemeyeceğini düşündü. Daha iyi ürünler geliştirip maliyeti düşürmeyle ilgili fikir ve görüşlerini yönetimle paylaştı. Henüz bir üniversite öğrencisi olduğu halde geliştirdiği inovatif çözüm önerileri, şirket yönetiminin ilgisini çekti. İşine gösterdiği ilgi ve özenin yanı sıra şirketi iflastan kurtarmak için geliştirdiği öneriler, William McKnight‘ın 3M içinde hızlı bir yükselişe imza atacağının ipuçlarını vermekteydi.

Kısa sürede şirket yönetiminin desteğini alan William McKnight muhasebe elemanlığından önce maliyet muhasebeciliğine terfi etti, sonra da şirketin Chicago ofisinin başına getirildi. McKnight‘ın 3M‘deki yükselişi, 1914 yılında genel müdürlükle devam etti. İş disiplini ve titizliğinin yanı sıra her kademedeki çalışanlarla kurduğu doğru iletişim şekilleri, şirketin St. Paul’deki genel merkezinde McKnight‘a duyulan hayranlığı arttırdı. Yarattığı sinerjiyle 3M, üretim maliyetlerini düşürdü, mali kaynaklarını çeşitlendirdi ve iflasa sürüklenmekten kurtuldu.

29 yaşında bir başkan yardımcısı…

McKnight‘ın yönetiminde 3M‘ye fon sağlayan yatırımcılar, Superior Gölü kıyılarından temin edilen minerallerin, özellikle de anortozit maddesinin çok dayanıklı olduğunu görüyor ve mobilya üretiminde kullanılan zımparalarda fark yaratacağına inanıyordu. 3M‘nin anortozit kullanarak ürettiği zımparalar, o güne kadar zımparalarda kullanılan garneta oranla daha ekonomik ve kaliteliydi. Piyasada artan talep, William McKnight ve 3M için yeni bir fırsattı. Fakat şirketin üretim kapasitesini arttırmak için yeterli sermayesi yoktu. Bunun üzerine McKnight, yatırımcılardan sağlanan fonlara ek olarak borçlanma yoluna gitti ve çalışan sayısını arttırdı.

Ekibe katılan yeni isimler sayesinde 3M, karbon ve silikonu birleştiren yeni aşındırıcılar geliştirdi ve piyasa gücünü arttırmaya devam etti. I. Dünya Savaşı’nın etkileriyle Avrupa’nın ekonomik, siyasi ve insani sorunlarla mücadele ettiği bu dönemde ABD’de uygulanan liberal politikalar, tüm piyasalarda amansız bir rekabetin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Bu rekabet ortamında birçok firma iflasa sürüklenirken McKnight‘ın yönetiminde 3M, ürün çeşitliliğini arttırmayı ve fiyatları düşük tutmayı başarmış, rakipleri karşısında büyük bir güce ulaşmıştı. Bu başarıları sayesinde McKnight, 1916 yılında 3M‘nin başkan yardımcılığı görevine getirildi.

William McKnight‘ın henüz 29 yaşında elde ettiği bu yükseliş, yeni sorumlulukları da beraberinde getirdi. Üstelik, 3M‘nin başkanı Edgar Ober hastalandığı için yetkilerini McKnight‘a devretmiş ve şirketin yönetimini fiili olarak McKnight üstlenmişti. ABD piyasalarında amansız bir şekilde devam eden rekabet ortamı içinde McKnight‘ın aşması gereken en önemli sorun, 3M‘yi büyütmek için yapılması gereken yeni yatırımlar için finans desteği bulmaktı. Savaş ortamı içinde faizler yükseldiği için borçlanma yoluyla yatırımları finanse etmek artık mümkün değildi. Bu nedenle McKnight, 3M için yeni bir tedarik zinciri yönetimi geliştirdi ve yeni yatırımları finanse etmeyi başardı.

Büyük Bunalım döneminde gelen başkanlık…

1916 yılından itibaren 3M‘nin yönetimi fiili olarak William McKnight tarafından sağlanmış olsa da 1929 yılında McKnight, 3M‘nin başkanlığına resmi olarak atandı. Bu dönemde 3M, mobilya üretiminde kullanılan zımpara ürünlerini daha da geliştirmiş ve dünya pazarlarına açılmıştı. 1921 yılında patenti alınan Wetordry zımparaları, dünya pazarında büyük ilgiyle karşılanmıştı. 1920’lerin ikinci yarısında piyasaya sunulan özel maskeleme bantları, 3M‘nin dünya pazarındaki yükselişini hızlandırmıştı. Ne var ki, McKnight‘ın 3M‘nin başkanlığına getirildiği tarihte yaşanan Büyük Bunalım, dünya ekonomilerini derinden sarstı ve pek çok ABD şirketi gibi 3M de piyasada oluşan talep daralmasından olumsuz etkilendi.

1930’lu yıllar William McKnight ve 3M için oldukça zor geçti. Fakat, aynı zamanda da yeni fırsatları beraberinde getirdi. Maskeleme bantlarında yakalanan satış başarısı, 3M‘nin yapıştırıcılar üzerindeki Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırmasını sağladı. Bu çalışmalar sırasında selefon bantlarla ilgili birbirinden önemli inovatif çözümler geliştirildi. Özellikle de saydam yüzeyler için geliştirilen yeni tip selefon bantlar, sektörde büyük ilgi gördü. O güne kadar üretilen endüstriyel bantlar ve yapıştırıcılar saydam yüzeylerde kullanım için uygun özelliklere sahip değildi. 3M‘nin geliştirdiği yeni tip selefon bantlar, saydam yüzeylerde kusursuz bir yapışma sağlıyor ve yüzeylere zarar vermiyordu. Büyük Bunalımı’nın etkilerinin tüm dünya piyasalarında hissedildiği bu dönemde Scotch markasıyla piyasaya sunulan selefon bantlar, parçalanmış kitap sayfaları ve belgeleri onarmak için en ideal çözüm yolu haline geldi.

Yeni Markalar ve Avrupa’da Büyüme

İki dünya savaşı arası dönemde hem Avrupa’da, hem de ABD’de savunma yatırımları artmaktaydı. Bu dönemde William McKnight savunma sanayisine dönük ürünler geliştirerek kriz dönemini en az zararla atlatmak istedi. 3M‘nin ürün çeşitliliği içine katılan otoyol işaretleyicilerde kullanılan yansıtıcı malzemeler, piyasaya Scotchlite markasıyla sunuldu. 1940’lı yıllarda Scotchlite markasının ürün çeşitliliği hızla arttı. Geliştirilen reflektif folyalar, ses kayıt bantları ve filament bantlar sayesinde 3M, Büyük Bunalım öncesinde Amerikan pazarında yakaladığı güce tekrar ulaştığı gibi, Avrupa pazarına da açılmaya başladı.

II. Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa, hemen her alanda büyük yatırımlara ihtiyaç duyuyor ve Amerikan şirketlerine yatırım desteği sağlıyordu. William McKnight, 3M‘nin bu dönemdeki yatırım önceliklerini teknoloji ve temizlik ürünlerine yoğunlaştırmaya karar verdi. Savaşın getirdiği yıkımları en ağır şekilde yaşayan Avrupa’da ihtiyaçları karşılamaya dönük bu yatırımlar sayesinde 3M, Avrupa pazarındaki gücünü pekiştirdi. Teknoloji grubunda fotokopi makineleri, video bant ve tepegöz sistemleri ile manyetik bantlar daha fazla ilgi gördü. 1947 yılında piyasaya sunulan ses kaydediciler, müzik ve eğlence endüstrisinde büyük yeniliklere ilham kaynağı oldu. Temizlik ürünlerini piyasaya sunduğu Scotch-Brite markası ise endüstriyel alanlarda temizlik bezleri için yüksek bir pazar payına sahip oldu.

1950’li yıllarda 3M, teknoloji ve temizlik ürünlerinin yanı sıra birçok farklı alanda ürün çeşitliliğini arttırmaya ve yeni markalar yaratmaya devam etti. Pazarın ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirilen bu ürünler ve markalar, şirketin Avrupa’da yeni yatırımcılar edinmesini sağladı. 1929 yılında resmi olarak üstlendiği başkanlık görevini 1966 yılına kadar kesintisiz sürdüren William McKnight, küçük bir madencilik girişimiyken muhasebe elemanı olarak işe başladığı şirketi artık çok uluslu bir şirket haline getirmişti. 1972 yılına kadar şirketin onursal başkanlığını sürdüren William McKnight, 1978 yılında hayatını kaybetti. 1953 yılında kurduğu McKnight Foundation, dünyanın pek çok bölgesinde genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

William McKnight’ın Yönetim Felsefesi

3M‘de yöneticilik yaptığı dönem boyunca William McKnight, çalışanların sorumluluk almalarını ve inisiyatiflerini kullanmalarını teşvik eden bir yönetim felsefesini başarıyla uyguladı. 3M‘de bugün bile uygulanmakta olan bu anlayış, çok uluslu şirketlere örnek oldu. Nitekim, işler büyüdükçe tüm yapıyı tek bir merkezden yönetmek zorlaşmakta. Bu noktada William McKnight, üst düzey yöneticilerin yüksek bir tolerans kültürüne sahip olması gerektiğine inandı. Tüm çalışanların ve orta dereceli yöneticilerin şirketleri için en iyisini arayıp bulacağını, herhangi bir konuda hata yapsalar bile doğru müdahalelerle hataların uzun vadede şirkete yarar sağlayacağını düşündü.

William McKnight‘a göre üst düzey yöneticilere düşen esas görev, şirketin hedeflerini belirlemek ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüm olanakları etkin şekilde değerlendirmekti. Çalışanların sorun çözme becerilerini geliştiren ve inisiyatif almalarını teşvik eden yöneticiler, bu hedefleri daha kolay gerçekleştirebilir. Her konuda her şeye karışan, hatta işlerin nasıl yapılacağını dikta eden bir yönetici profili, kısa vadede işe yarar görünse de şirketin orta ve uzun vadede girişimcilik ve yenilik ruhunu öldürür, şirket içi mekanizmaların sorun çözme becerisini zayıflatarak emek ve zaman kaybına yol açar.

William McKnight‘ın yönetim felsefesinde doğru iletişim şekillerini önemi büyüktür. Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki iletişimin şirket içi bağları güçlendirdiğine, aidiyet duygusunu geliştirdiğine ve ortak hedeflere ulaşma duygusunu beslediğine inanan McKnight hem yöneticilerle, hem de çalışanlarla yaptığı konuşmalarda “Birbirinize ne kadar bağlı olduğunuzu vurgulamaktan kaçınmayın” diyordu. McKnight için doğru iletişim şekilleri, şirketin girişimcilik ve yenilik ruhunu güçlendiren esas unsurlardan biriydi.

McKnight ayrıca, başarıya giden yolun risk almaktan, kontrollü ve sürdürülebilir büyümeden, pazar ihtiyaçlarını doğru analiz etmekten, hatalardan ders çıkartmaktan, doğru adımları doğru zamanda atmaktan ve gelecekten umudunu yitirmemekten geçtiğine inanıyordu. 3M‘de geçen 59 yıllık kariyer serüveninde William McKnight, bu felsefeyi başarıyla uygulayarak arkasında bir dünya devi bırakmayı başardı.

Ofis dostu 3M ürünleri Ofix.com’da!

William McKnight‘ın hayatından kesitler sunarak başarı hikayesini ve 3M‘de uyguladığı yönetim felsefesini okurlarımızla paylaştığımız bu yazımızı bitirmeden önce, online ofis marketiniz Ofix.com‘un verilerine göre ofislerin en çok sipariş verdiği 3M ürünlerinden ilk üçte yer alanları kısaca tanıtacağız. Sitemizde kurumsal müşterilerimiz için sunduğumuz özel fırsatlardan yararlanmak için burayı tıklayabilirsiniz.

3M Scotch Magic 810 19 mm x 33 m Görünmez Bant

Listemizin ilk sırasında, 3M Scotch Magic 810 19 mm x 33 m görünmez bant var. Şeffaf ve yazılabilir özelliği sayesinde bu ürünler, en çok tercih edilen bantlardan biri. Kullanıldığı yüzeylerde belli olmayan bu ürünleri belge ve evraklarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

3M Post-it 76 x 76 mm Not Kağıdı

Listemizin ikinci sırasında, 3M Post-it 76 x 76 mm not kağıdı var. Ofix.com kullanıcılarının en çok sipariş verdiği ofis kırtasiye malzemelerinden biri olan bu ürünler, ofis masa ve çekmecenizde mutlaka bulundurmanız gereken ürünlerden biri. Aldığınız notları ister bilgisayarınızın üzerinde, isterseniz ofis duvar, pano ya da diğer yüzeylerde tutabilir, önemli konuları sürekli gözünüzün önünde bulundurabilirsiniz. Ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

3M Post-it 38 x 51 mm Mint Serisi Not Kağıdı

Listemizin üçüncü sırasında, 3M Post-it 38 x 51 mm Mint serisi not kağıdı var. 4 renkli ve 12’li bu sette ürünlerin her biri 100 yaprak. Bu setteki farklı renklerle notlarınız arasında bir önem ve öncelik sıralaması oluşturabilirsiniz. Ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ofix.com‘da satışı devam eden diğer Scotch ürünlerini buradan, Post-it ürünlerini ise buradan inceleyebilirsiniz.

Tüm okurlarımıza başarı hikayeleri ile dolu bir hafta diliyoruz… 

İlgili yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir